تلاوت

آیه 7 سوره حجرات استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره : حجرات

آیه: 7

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : ترکیب عجم و صبا

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 209 times, 1 visits today)