تلاوت

آیه 7 سوره حجرات استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره : حجرات

آیه: 7

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : ترکیب عجم و صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 165 times, 1 visits today)