تلاوت

آیه 193-194 سوره آل عمران استاد علی البنا

سوره: آل عمران

آیه: 193-194

استاد: محمود علی البناء

مقام: رست

فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل Copy
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 8 times, 1 visits today)