تلاوت

آیه 12-14 سوره مومنون شیخ عبده عبدالراضی

سوره : مومنون

آیه: 12-14

استاد : شیخ عبده عبد الراضی

مقام : مرکب خوانی (رست * چهارگاه)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 65 times, 1 visits today)