تلاوت

آیه 12-14 سوره مومنون شیخ عبده عبدالراضی

سوره : مومنون

آیه: 12-14

استاد : شیخ عبده عبد الراضی

مقام : مرکب خوانی (رست * چهارگاه)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 43 times, 1 visits today)