تلاوت

آیه 31-33 سوزه نازعات استاد علی البنا

سوره: نازعات

آیه: 31-33

استاد: محمود علی البناء

مقام: رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 30 times, 1 visits today)