تلاوت

آیه 28-45 سوره نازعات محمد بسیونی سبک رفعت

سوره : نازعات

آیه : 28-45

استاد : محمد بسیونی

مقام : مرکب خوانی (بیات * سه گاه * رست * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 84 times, 1 visits today)