تلاوت

آیه 28-45 سوره نازعات محمد بسیونی سبک رفعت

سوره : نازعات

آیه : 28-45

استاد : محمد بسیونی

مقام : مرکب خوانی (بیات * سه گاه * رست * بیات)

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)