تلاوت

آیه 28-45 سوره نازعات محمد بسیونی سبک رفعت

سوره : نازعات

آیه : 28-45

استاد : محمد بسیونی

مقام : مرکب خوانی (بیات * سه گاه * رست * بیات)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 101 times, 1 visits today)