تلاوت

آیه 16-40 سوره قیامت محمد عمران

سوره : قیامت

آیه: 16-40

استاد : محمد عمران

مقام : بیات

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 4 times, 1 visits today)