تلاوت

آیه 16-40 سوره قیامت محمد عمران

سوره : قیامت

آیه: 16-40

استاد : محمد عمران

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 99 times, 1 visits today)