تلاوت

آیات ابتدایی سوره غافر استاد محمد عمران

سوره : غافر

آیه: 1-3

استاد : محمد عمران

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 161 times, 1 visits today)