تلاوت

آیات ابتدایی سوره غافر استاد محمد عمران

سوره : غافر

آیه: 1-3

استاد : محمد عمران

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 204 times, 1 visits today)