تلاوت

آیه 63-65 سوره فرقان استاد محمد عمران

سوره : فرقان

آیه: 63-65

استاد : محمد عمران

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 26 times, 1 visits today)