تلاوت

آیه 84-88 سوره قصص محمد صدیق منشاوی

سوره : قصص

آیه: 84-88

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی (رست * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 47 times, 1 visits today)