تلاوت

آیه 44-46 سوره احزاب استاد عمران

سوره : احزاب

آیه: 44-46

استاد : محمد عمران

مقام : ترکیب عجم و صبا

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 56 times, 1 visits today)