تلاوت

آیه 44-46 سوره احزاب استاد عمران

سوره : احزاب

آیه: 44-46

استاد : محمد عمران

مقام : ترکیب عجم و صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 34 times, 1 visits today)