تلاوت

آیه 198 سوره بقره محمد عمران

سوره : بقره

آیه: 198

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(نهاوند * رست * سه گاه)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 45 times, 1 visits today)