تلاوت

آیه 83 سوره یوسف استاد شحات

سوره : یوسف

آیه: 83

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 47 times, 1 visits today)