تلاوت

آیه 1-12 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد

سوره : حاقه

آیه : 1-12

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی(سه گاه * رست)

آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 9 سوره قصص استاد حامد شاکرنژاد
آیه 22-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
(Visited 2 times, 1 visits today)