تلاوت

آیه 1-12 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد

سوره : حاقه

آیه : 1-12

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی(سه گاه * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 272 times, 1 visits today)