تلاوت

آیه 97-99 سوره حجر و آیه ابتدایی سوره نحل محمد عمران

سوره : حجر و نحل

آیه: (97-99) – (1)

استاد : محمد عمران

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 64 times, 1 visits today)