تلاوت

آیه 25-26 سوره لقمان استاد محمد عمران

سوره : لقمان

آیه: 25-26

استاد : محمد عمران

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 41 times, 1 visits today)