تلاوت

آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران

سوره : فصلت

آیه: 30-31

استاد : محمد عمران

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 155 times, 1 visits today)