تلاوت

آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران

سوره : فصلت

آیه: 30-31

استاد : محمد عمران

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 197 times, 1 visits today)