تلاوت

آیه 72 سوره توبه استاد محمد رفعت

سوره : توبه

آیه: 72

استاد : محمد رفعت

مقام : مرکب خوانی(حجاز * صبا)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 100 times, 1 visits today)