تلاوت

آیه 1-5 سوره حمد استاد عبدالباسط عبدالصمد

سوره : حمد

آیه: 1-5

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 519 times, 1 visits today)