تلاوت

آیه 197 سوره بقره محمد عمران

سوره : بقره

آیه: 197

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 52 times, 1 visits today)