تلاوت

آیه 23 و 24 سوره احزاب منشاوی

سوره : احزاب

آیه: 23-24

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 70 times, 1 visits today)