تلاوت

آیه 284 سوره بقره استاد غلوش

سوره : بقره

آیه: 284

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 89 times, 1 visits today)