تلاوت

آیه 49-55 سوره قمر راغب مصطفی غلوش

سوره : قمر

آیه:49-55

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 239 times, 1 visits today)