تلاوت

آیه 25-26 سوره مریم استاد کامل یوسف

سوره : مریم

آیه: 25-26

استاد : کامل یوسف

مقام : سه گاه

آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 13 سوره حجرات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)