تلاوت

آیه 87 سوره نساء استاد شعیشع

سوره : نساء

آیه: 87

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : رست

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 18 times, 1 visits today)