تلاوت

آیه 82 سوره نساء استاد شعیشع

سوره : نساء

آیه: 82

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : رست

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 44 times, 1 visits today)