تلاوت

آیات ابتدایی سوره نسا استاد محمد لیثی

سوره : نساء

آیه : 1-2

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 27 times, 1 visits today)