تلاوت

آیات ابتدایی سوره نسا استاد محمد لیثی

سوره : نساء

آیه : 1-2

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 44 times, 1 visits today)