تلاوت

آیه 198-203 سوره اعراف استاد احمد شبیب

سوره : اعراف

آیه: 198-203

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 142 times, 1 visits today)