تلاوت

آیه 198-203 سوره اعراف استاد احمد شبیب

سوره : اعراف

آیه: 198-203

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)