تلاوت

آیه 81 سوره نسا استاد محمد لیثی

سوره : نساء

آیه : 81

استاد : محمد لیثی

مقام : رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 137 times, 1 visits today)