تلاوت

آیه 58-60 سوره عنکبوت استاد محمود رمضان

سوره : عنکبوت

آیه: 58-60

استاد : محمود رمضان

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 81 times, 1 visits today)