تلاوت

آیه 58-60 سوره عنکبوت استاد محمود رمضان

سوره : عنکبوت

آیه: 58-60

استاد : محمود رمضان

مقام : بیات

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی
(Visited 2 times, 1 visits today)