تلاوت

آیه 14-15 سوره غافر استاد محمد لیثی

سوره : غافر

آیه : 14-15

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 21 times, 1 visits today)