تلاوت

آیه 14-15 سوره غافر استاد محمد لیثی

سوره : غافر

آیه : 14-15

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 18 times, 1 visits today)