تلاوت

آیه 78 سوره حج استاد محمد لیثی

سوره : حج

آیه : 78

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 5 times, 1 visits today)