تلاوت

آیه 78 سوره حج استاد محمد لیثی

سوره : حج

آیه : 78

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 53 times, 1 visits today)