تلاوت

آیه 16-24 سوره حاقه استاد محمد لیثی

سوره : حاقه

آیه : 16-24

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 30 times, 1 visits today)