تلاوت

آیه 16-24 سوره حاقه استاد محمد لیثی

سوره : حاقه

آیه : 16-24

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 34 times, 1 visits today)