تلاوت

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد لیثی

سوره : حمد و بقره

آیه : (تمام سوره) – (1-2)

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 4 times, 1 visits today)