تلاوت

آیات ابتدایی سوره حج استاد محمد لیثی

سوره : حج

آیه : 1-2

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(حجاز * نهاوند * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 50 times, 1 visits today)