تلاوت

آیه 15-17 سوره حجرات استاد ممد لیثی

سوره : حجرات

آیه : 17-15

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 3 times, 1 visits today)