تلاوت

آیه 15-17 سوره حجرات استاد ممد لیثی

سوره : حجرات

آیه : 17-15

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 29 times, 1 visits today)