تلاوت

آیه 49 سوره هود استاد محمد لیثی

سوره : هود

آیه : 49

استاد : محمد لیثی

مقام : سه گاه

آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 13 سوره حجرات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 4 times, 1 visits today)