تلاوت

آیه 2 سوره هود استاد محمد لیثی – بیات تقلید از رفعت

سوره : هود

آیه : 2

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات تقلید از رفعت

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)