تلاوت

آیه 2 سوره هود استاد محمد لیثی – بیات تقلید از رفعت

سوره : هود

آیه : 2

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات تقلید از رفعت

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 51 times, 1 visits today)