تلاوت

آیه 14 سوره حجرات استاد محمد لیثی

سوره : حجرات

آیه : 14

استاد : محمد لیثی

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 21 times, 1 visits today)