تلاوت

آیه 16-17 سوره حجرات استاد حصان

سوره : حجرات

آیه : 16-17

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 7 times, 1 visits today)