تلاوت

آیه 16-17 سوره حجرات استاد حصان

سوره : حجرات

آیه : 16-17

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 39 times, 1 visits today)