تلاوت

آیه 40 سوره توبه استاد محمد لیثی

سوره : توبه

آیه : 40

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات تقلید از رفعت

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 15 times, 1 visits today)