تلاوت

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی

سوره : شعرا

آیه : 83-89

استاد : محمد لیثی

مقام : صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 22 times, 1 visits today)