تلاوت

آیه 106-108 سوره انبیاء استاد کامل یوسف

سوره : انبیاء

آیه: 106-108

استاد : کامل یوسف

مقام : مرکب خوانی (صبا * ترکیب عجم و صبا)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 61 times, 1 visits today)