تلاوت

آیه 73-75 سوره زمر و آیه 1-6 سوره غافر استاد لیثی

سوره :

آیه : (73-75) – (1-6)

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(رست * نهاوند * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 94 times, 1 visits today)