تلاوت

آیه 73-75 سوره زمر و آیه 1-6 سوره غافر استاد لیثی

سوره :

آیه : (73-75) – (1-6)

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(رست * نهاوند * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 60 times, 1 visits today)