تلاوت

آیه 190-191 سوره آل عمران استاد محمود شحات

سوره : آل عمران

آیه : 190-191

استاد : محمود شحات

مقام : رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)