تلاوت

آیه 62-63 سوره کهف استاد محمد رفعت

سوره : کهف

آیه: 62-63

استاد : محمد رفعت

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 112 times, 1 visits today)