تلاوت

آیه 61-64 سوره یونس استاد محمد لیثی

سوره : یونس

آیه : 61-64

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 25 times, 1 visits today)