تلاوت

آیه 61-64 سوره یونس استاد محمد لیثی

سوره : یونس

آیه : 61-64

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 85 times, 1 visits today)