تلاوت

آیه 24-39 سوره طه استاد محمود شحات

سوره: طه

آیه: 24-39

استاد: محمود شحات

مقام: رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 14 times, 1 visits today)