تلاوت

آیه 17-20 سوره طه استاد محمود شحات

سوره: طه

آیه: 17-20

استاد: محمود شحات

مقام: مرکب خوانی(نهاوند * صبا)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 114 times, 1 visits today)