تلاوت

آیه 17-20 سوره طه استاد محمود شحات

سوره: طه

آیه: 17-20

استاد: محمود شحات

مقام: مرکب خوانی(نهاوند * صبا)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 20 times, 1 visits today)