تلاوت

آیه 17-20 سوره طه استاد محمود شحات

سوره: طه

آیه: 17-20

استاد: محمود شحات

مقام: مرکب خوانی(نهاوند * صبا)

آیه 25-28 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 64-65 سوره یوسف محمود شحات
آیه 12 سوره تحریم استاد محمود شحات
(Visited 3 times, 1 visits today)