تلاوت

آیه 82-89 سوره شعرا استاد محمود شحات

سوره: شعراء

آیه: 82-89

استاد: محمود شحات

مقام: مرکب خوانی(بیات * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 148 times, 1 visits today)