تلاوت

آیه 82-89 سوره شعرا استاد محمود شحات

سوره: شعراء

آیه: 82-89

استاد: محمود شحات

مقام: مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 36 times, 1 visits today)