تلاوت

آیه 12 سوره تحریم استاد محمود شحات

سوره: تحریم

آیه: 12

استاد: محمود شحات

مقام: ترکیب عجم و صبا

مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-18 سوره رحمان استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 10 times, 1 visits today)