تلاوت

آیه 12 سوره تحریم استاد محمود شحات

سوره: تحریم

آیه: 12

استاد: محمود شحات

مقام: ترکیب عجم و صبا

آیه 25-28 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 64-65 سوره یوسف محمود شحات
آیه 21 سوره تحریم استاد محمود شحات
(Visited 2 times, 1 visits today)